Organizing Committee


President Noriaki Hirayama (Tokai Univ.)

Chair: Toshihisa Ishikawa (Tokyo Inst. Tech.)
Vice chairs: Hiroshi Tanaka (Tokyo Med. Dent. Univ.)
Masahumi Yohda (Tokyo Univ. Agri. Tech)

Members: Tsuguchika Kaminuma (NIHS),
Noriaki Hirayama (Tokai Univ.)
Hideaki Sugawara (Natl. Inst. Genetics),
Satsuki Miwa VIVA  INFORMATICA
Yoshitaka Aida (Waseda Univ.),
Kotoko Nakata (NIHS)
Kennta Nakai (Univ. Tokyo)
Tomokazu Matsusue (Mochida Pharma.),
Madoka Yazaki (Taisho Pharma.)
Masami Uebayashi (Natl. Inst. Biosci. Human Tech.),
Yoko Namioka (Tokyo Metro. Res. Lab. Pub. Health)
Tadashi Horiuchi (Dai-ichi Pharma.),
Keisaburo Miki (BIOS Res. Inst.)
Kohji Sasaki (AdIn Res. Inc.)