2018 Committee Members
<Japanese>
Conference Chairperson  
  Masahiro Nishijima Honorary Director of National Institute of Health Sciences (NIHS)
   
<Organizing Committee>  
  Chairperson: Seiichi Ishida NIHS
  Takeshi Ishikawa Kagoshima University
  Yoshihiro Uesawa Meiji Pharmaceutical University
  Soichi Ogishima Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
  Shinichi Katakura DAIICHI SANKYO RD NOVARE CO., LTD.
  Midori Kamimura Teijin Pharma Limited.
  Akihiko Konagaya Tokyo Institute of Technology
  Kaoru Sato NIHS
  Hisashi Nakashima Kowa Company, Ltd.
  Takatsugu Hirokawa AIST
  Kaori Fukuzawa Hoshi University
  Teruki Honma RIKEN
  Takashi Mizuma Teikyo Heisei University
     
<Planning Committee>  
  Haruhiro Okuda NIHS
  Yasunari Kanda NIHS
  Hiroshi Suzuki The University of Tokyo Hospital
  Teruo Takayanagi Japan Health Sciences Foundation
  Hiroshi Tanaka Tokyo Medical and Dental University /Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
     
<Program Committee>  
  Chairperson: Midori Kamimura Teijin Pharma Limited.
  Kazuyoshi Ikeda Keio University
  Takeshi Ishikawa Nagasaki University
  Toshihisa Ishikawa NGO Personalized Medicine & Healthcare
  Seiichi Ishida NIHS
  Yoshihiro Uesawa Meiji Pharmaceutical University
  Tsuyoshi Esaki National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
  Soichi Ogishima Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
  Shinichi Katakura DAIICHI SANKYO RD NOVARE CO., LTD.
  Takatoshi Kawai Eisai Co., Ltd.
  Keiko Kumazawa Teijin Pharma Limited.
  Akihiko Konagaya Tokyo Institute of Technology
  Masakazu Sekijima Tokyo Institute of Technology
  Yuji Takaoka Dassault Systemes K.K.
  Kazutoshi Takahashi Ajinomoto Co., Inc.
  Yukio Tada The Chem-Bio Informatics Society
  Hisashi Tadakuma Institute for Protein Research, Osaka University
  Shigenori Tanaka Kobe University
  Hisashi Nakashima Kowa Company, Ltd.
  Mitsuhiro Nakamura Gifu Pharmaceutical University
  Takatsugu Hirokawa AIST
  Kaori Fukuzawa Hoshi University
  Wataru Fujibuchi CiRA
  Teruki Honma RIKEN
  Tomohide Masuda TORAY INDUSTRIES INC
  Kenji Mizuguchi National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
  Takashi Mizuma Teikyo Heisei University
  Shigeki Mitaku Nagoya University
  Kaoru Mogushi Juntendo University
  Kenji Yamagishi Nihon University
  Kotaro Yuta In Silico Data, Ltd.
  Reiko Watanabe National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition