2019 Committee Members
<Japanese>
Conference Chairperson  
  So Iwata Kyoto University
   
<Organizing Committee>  
  Chairperson: Midori Kamimura Teijin Pharma Limited
  Kazuyoshi Ikeda Keio University
  Seiichi Ishida NIHS
  Shinichi Katakura Keio University
  Akihiko Konagaya Tokyo Institute of Technology
  Takatsugu Hirokawa AIST
  Kaori Fukuzawa Hoshi University
  Teruki Honma RIKEN
  Kaoru Mogushi Fujitsu Limited
     
<Planning Committee>  
  Hideki Shigematsu RIKEN
  Mikako Shirouzu RIKEN
  Toshiya Senda High Energy Accelerator Research Organization, KEK
  Takeshi Murata Chiba University
  Fumiaki Yumoto High Energy Accelerator Research Organization, KEK
     
<Program Committee>  
  Chairperson: Tsukasa Ishihara AIST
  Kazuyoshi Ikeda Keio University
  Takeshi Ishikawa Kagoshima University
  Toshihisa Ishikawa NGO Personalized Medicine & Healthcare
  Seiichi Ishida NIHS
  Yoshihiro Uesawa Meiji Pharmaceutical University
  Tsuyoshi Esaki Shiga University
  Akitoshi Okada Japan Tobacco Inc.
  Soichi Ogishima Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
  Shinichi Katakura Keio University
  Midori Kamimura Teijin Pharma Limited
  Takatoshi Kawai Eisai Co., Ltd.
  Ibuki Kawamata Tohoku University
  Keiko Kumazawa Teijin Pharma Limited
  Akihiko Konagaya Tokyo Institute of Technology
  Ken Komiya Tokyo Institute of Technology
  Tomohiro Sato RIKEN
  Yusuke Sato Tokyo Institute of Technology
  Masakazu Sekijima Tokyo Institute of Technology
  Yuji Takaoka Dassault Systemes K.K.
  Kazutoshi Takahashi Ajinomoto Co., Inc.
  Seisuke Takimoto Japan Tobacco Inc.
  Yukio Tada The Chem-Bio Informatics Society
  Hisashi Tadakuma Institute for Protein Research, Osaka University
  Shigenori Tanaka Kobe University
  Hisashi Nakashima ExaWizards Inc.
  Hirohisa Nagahori SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
  Mitsuhiro Nakamura Gifu Pharmaceutical University
  Yayoi Natsume National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
  Takatsugu Hirokawa AIST
  Kaori Fukuzawa Hoshi University
  Naoya Fujita TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  Teruki Honma RIKEN
  Tomohide Masuda TORAY INDUSTRIES INC
  Kenji Mizuguchi National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
  Takashi Mizuma Teikyo Heisei University
  Shigeki Mitaku Emeritus Professor, Nagoya University
  Kaoru Mogushi Fujitsu Limited
  Kenji Yamagishi Nihon University
  Kotaro Yuta In Silico Data, Ltd.
  Hirofumi Watanabe Kobe University
  Reiko Watanabe National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition